ورود به توئیتر فارسی:

 جستجو بین پست‌ها، کاربران و گروه‌ها

کبری احمدی

مشخصات

موارد دیگر
کبری احمدی
1 پست
حالت امروز من:
زن - مجرد
1369-08-05
مهربون
ديپلم
بیکار
اسلام
با خانواده
نميکشم
ندارم
140 - 40
KAILAN_AALAN@YAHOO.COM

مدال و افتخارات